Státní okresní archiv Jihlava

Fritzova 19
586 01 Jihlava

tel. + 420 567 301 963
fax. + 420 567 322 067
e-mail: soka_jihlava@mza.cz
www: http://jihlava.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb