Státní okresní archiv Hodonín

ul. Koupelní 809/10
695 01 Hodonín

tel. + 420 518 343 306 (Koupelní ul.)
tel. + 420 518 352 450 (Koupelní ul.)
fax: + 420 518 340 834
e-mail: soka_hodonin@mza.cz
www: http://hodonin.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb