• Acta Publica
  • Indikační skici
  • Sčítací operáty
  • Monasterium
  • Katalog knihovny
  • Veduty
  • Digitalizace

Aktuality

25.08.2020

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24.8. 2020 a společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. j. MV- 41063-42/SST-2020 ze dne 24.6. 2020 bude od 1.9. 2020 provoz v badatelnách MZA v Brně nastaven dle následujících parametrů:...

07.06.2017

S ohledem na akutní nutnost zajistit bezpečnost osob pohybujících se v bezprostředním okolí Moravského zemského archivu v Brně na Palachově náměstí (v důsledku závažných technických problémů na fasádě nelze bohužel vyloučit pád předmětu z velké výšky), s platnost...

27.10.2017

Pokud hodláte navštívit MZA v Brně ve služebních záležitostech, s platností od 30.10. 2017 máte možnost zaparkovat na jeho vyhrazených parkovacích místech.
Po příchodu na recepci je však nutné vyžádat si "Parkovací lístek pro návštěvy MZA v Brně...

25.09.2020

Státní okresní archiv Uherské Hradiště oznamuje, že z provozních důvodů je páteční badatelský den pro studenty zrušen až do konce roku 2020. Děkujeme za pochopení.

25.09.2020

Upozorňujeme badatele, že momentálně skenujeme fond D 8 Stabilní katastr – vceňovací operáty. Kartony v rozmezí 1–700, resp. signatury 1–1913, jsou z důvodu digitalizace prozatím nepřístupné. Děkujeme za pochopení.

21.09.2020

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že z provozních důvodů bude badatelna archivu dne 30. září 2020 uzavřena. Děkujeme za pochopení.